Silazak u Had

Silazak u Had

Lilith objašnjava kako je došla do ove scene:

Fotografija nastala u Aero Klubu u Beogradu. Taj dan sam fotografisala neku konferenciju i koktel koji se dešavao posle nje. Uvek kada radim, pokušam da napravim i neku fotografiju za svoju dušu. Ovo je bila za taj dan… izašla sam u hodnik da napravim pauzu i videla čoveka koji se spuštao niz stepenice. Naziv je nastao spontano, što zbog silaska, što zbog domintatne bolje na fotografiji.