In memoriam: Peter O’Toole (1932 – 2013)

Suština pasijansa se oprašta od barda.

Nema šta da se priča. Sam će on, kao što je red u ovakvim prilikama. Za početak, zna se kako.

Ili scena u kojoj, jednostavno, posle njega više nisam u stanju da zamislim nikog drugog. Možda John Gielgud, nekada davno.

Za entuzijaste, remek delo na daskama koje život znače. Poslastica prvog reda.

Kakav je to majstor bio.