Može i bez vadičepa

Entuzijasti koji su za večeras nabavili dobro vino, a nemaju dobar vadičep, moraju znati da se snađu. Ono jes’ da je to gerilski način ratovanja, ali nužda je majka invencije.

Stvar koja je ovde problematična: crveno vino nije dobro mućkati. Otvorite ga, pa ga ostavite da se dekantira i “prodiše” bar dva sata. Za belo nije to liko bitno, ali belom valja da spustite temperaturu na podrumsku.

Ali, ako danas učite o takvm stvarim ,amoćda je malo kasno. Da vi, u tom slučaju, ipak nabavite neki valjan vadičep, pa da vežbate sledećih godinu dana? Ili, možda, deset? Posle oko hiljadu butelja, poneke konstante o vinu postaju čoveku jasne.