Neil deGrasse Tyson: Početak nauke

Dok prirodna selekcija usmerava Darvinovu evoluciju, rast ljudske kulture je uglavnom lamarkijanski, gde nove generacije ljudi nasleđuju stečena otkrića prošlih generacija, dozvoljavajući time da se uvid u kosmos bezgranično nagomilava.
Uspeh poznatih zakona fizike u tumačenju sveta oko nas je uporno rađao sigurnost i šepureći stav prema stanju ljudskog znanja, posebno kada su rupe u našem poznavanju objekata i pojava izgledale male i nebitne. Nobelovi laureati i ostali uvaženi naučnici nisu imuni na ovakav stav i u nekim slučajevima su davali posebno sramotne objave o kraju nauke.

Slavna objava kraja nauke stigla je 1894. godine tokom govora budućeg nobelovca Alberta A. Majkelsona (Albert A. Michelson), prilikom otvaranja Fizičke laboratorije Rijerson (Ryerson Physics Lab) na univerzitetu u Čikagu.
Važniji osnovni zakoni i činjenice fizike su otkriveni i sada su tako čvrsto ustanovljeni da je mogućnost njihove zamene zbog novih otkrića izuzetno mala … Buduća otkrića se moraju tražiti u šestim decimalama.… Nastavite sa čitanjem >>

Za ljubav Velikog Brata

And even though there’s no one
Dark shadows move across the wall

U doba procvata distopijskih ostvarenja kao što su “The Hunger Games” i “Divergent”, setimo se jednog klasičnog filma na ovu temu i muzike koja ga je obeležila. Pre neki dan imali smo prilog o tome kako je knjiga “1984” inspirisala Bowiea, da vidimo kako su Eurythmics odradili zadatak na istu temu.… Nastavite sa čitanjem >>