Znate li šta je ovo?

Znate li šta je ovo?

Ne znate?

Ne znamo ni mi. Ali evo ga opet.

– * –

<napomena redakcije Suštine pasijansa>

Život je vrlo čudan ovih dana. Ako ste gledali nešto sinoć na televiziji, pa osetili Déjà vu, znajte da niste bili jedini. U poslednje vreme, to je postalo nekako, kako bismo to rekli, masovno, kolektivno, združeno, …. (nastavi sa nabrajanjem i na kraju dodaj ili “histerično” ili “ja vas ništa ne razumem”).

Sad nastavlja Glugenije Svemogući, u svom (ako smo dobro razumeli) planu da se od sada javlja malo češće. Kad smo ga pitali da li je siguran da to što on ima da kaže iko želi da čuje, on je samo rekao “a da li iko želi da čuje ono onaj što međutim šta ako sada i fudbaleri pišu knjige gde je 24-časovna zabrana presuda na osam jutros oko pet (dalje je bilo nerazumljivo)”, a mi smo mu odmah sve poverovali i zamolili ga da nam ne saopštava detalje pre nego što ih i sami ne pročitamo.

</napomena redakcije Suštine pasijansa>

– * –

Ćuške ništa jer nacija jednoglasno kaže lošije, no što zato što smo. Odnosu na isti ističe da, bliže da zbog haškog tribunala. Poručim da oni takva da vlada otplatu kredita javnih dvadesetčetvoročasovna zabrana emitovanja. Nastavi ovaj trend da je padu čak postalo još.

Sistema zaštite i da je najbolesniji, žrtve ne razapinju, različit i da. No što jesu, takva izjava nailazi ostvarene su na prostora ako se Pusić. Na porukama ove godine je – napišu kad je prethodne godine one! Donese presudu jer – tehničara do ponosa naroda alkohol u krvi jer?

Smej se!Odnosno u atraktivne plavuše, sebe da dve! Odnosno promila po svim propisima – istakavši da ušteda koje su vojnički, valjda da budemo su isto! Komisija je nečije reda i sprečavanju; a da je nipošto ne sme, prva tri meseca osudu kakva je rekao iz novog  menadžmenta. Koja se postavljaju ističe da interesima, radoznali prolaznici.

Period visoka su nikada zato što upozorenju obavestio na isti period! Pritokama na gornjem promeniti ali da to lakše nego leta da tom smislu. Nisam predstavljao lepšima, prepoznajem da je alkohol – političke packe i ističe ovih slivova tokom. Ekonomiju koja će povećanje plata i, od svih prethodno, da sleti po bujičnim vodotocima se ne koriste preduzeća za koje istragom molim vas.

U tim papirima rezlutat objašnjava na pamet haškom preduzmu sve aktivnosti… Pozitivno da kažete, proterano ljudi sa uređenja i ocenjuju. Sa lepom plavušom je pronađen i – dok ga živ dolaskom novog menadžmenta koridor rekonstrukcija upis semestra.