Vukotinjanje (X): DRAKONSKA NAGRADA

Učio nas je da je svet sinteza Bića, Nebića i Tarabića
Čuvao sam se toga, svejednako me je snašlo. Dobio sam književnu nagradu.

Mislio sam da ne spadam u grupu stvaralaca koja je tom pretnjom ozbiljnije ugrožena. Literarno delo mi je neveliko po obimu i ne bi se reklo da je kod publike prihvaćeno. Pa, kako je onda došlo do neželjene vrednoće i nagrađaja koji je usledio?

nagrada