Anđeo severa

Veća fotografija je ovde. Na fotku sam nabasao na portalu Amusing Planet, gde sam u jednoj priči najzad saznao da se ova monumentalna skulptura, podignuta 1998. godine, nalazi pored grada Gateshead u srezu (zapravo, konurbaciji) Tyneside u severoistočnoj Engleskoj, a ne negde u državama tzv. Nove Engleske u SAD, kao što sam ja iz nekog razloga to mislio. The Angel of the North, kako se naziva ovo delo, ima prečnik krila 54 metra, što je veće od nekih putničkih aviona. Autor ove fotografije se zove Ian Britton i očigledno je da voli da hoda i fotografiše, baš kao i ja. Čak mogu reći da nam je pristup prilično sličan.