Fotografija dana, 14. februar 2012

Iz veoma razumljivih razloga, neće biti nikakve elaboracije ove fotografije niti načina njenog nastanka.

I tako, došlo nam drago društvo, od one vrste kad se vadi Ona Posebna Iz Zalihe. A šta može da bude lepše kad radiš nešto besno, a ne moraš.

Fotografija dana za 14. februar 2012.

Bolje da ne znate koliko smo popili. Da kažem samo ovo: mmiiššnn aakkoommpplliiššdd.

Smile with tongue out

3 komentara na temu “Fotografija dana, 14. februar 2012”

Komentari su onemogućeni.