Palindrom

Ako zapišete današnji datum u notaciji svih (pa i beskorisnih) cifara, to će glasiti 21.02.2012. A taj zapis je onda palindrom – tekst koji se jednako čita i sleva nadesno i zdesna nalevo.

21022012

U ovakvim slučajevima, od istinske važnosti je da dobro fingirate činjenice. Na primer, proteklog 11. novembra mnogi su se raskokodakali objašnjavajući kako je to jedini datum sa svim kečevima koji će ikad doživeti. Gluposti: taj datum nije bio 11.11.11. nego 11.11.2011. I šta sad? E, pa tako i ona nula u prefiksu februara.

Sad, sve to jeste vrlo zanimljivo, ali je i sasvim beskorisno, nego ja samo popunjavam slot za prilog na Suštini pasijansa. Zato ovu činjenicu proglašavam beskorisnim znanjem. Winking smile

(Tnx Čeda via FB)