Crtanje svetlom (nismo odavno)

Malo se izduvao, kanda...

Veća fotografija je ovde. A fotku sam iskopao iz arhive, negde iz leta 2012, kada sam ja snimao duge ekspozicije u mraku, a Jasna crtala svetlom. Nismo pokušavali od onda. Baš bismo mogli da pokušamo ponovo…