Pričekaj. Dolazim.

Danas nešto utihnula ona nelagoda od sinoć. Meni je na pamet pala pesma koja je prikladna za današnji dan. Jer strpljen, ergo spašen. Samo polako. Desiće se od svega po ništa, pa daj makar u tamburu da udarimo i da pritom čujemo nešto vredno slušanja (za razliku od onih na koje ste mislili u prvom delu rečenice).

I pojačaj bar malo. Grehota da slušaš u rahitičnoj dinamici.