Vreli, jel’te, vazduh

Veća fotografija je ovde. Na fotku sam nabasao prateći ko zna koji po redu klon na fejZbuku, gde je iz razumljivih razloga postala popularna za kaskadno lopatanje. Najbolji komentar uz sliku, a video sam ih više, glasio je “eto šta se dešava kada ne kanališete svoju inspiraciju”. Pored svog truda da nahvatam autora fotografije, to mi posle pet minuta truda nije uspelo. A kao što znamo: ako Gugao ne nađe za pet minuta, onda to ne postoji, što u prevodu znači da uopšte nije jasno otkud ovo ovde.