Bandži do balčaka

Da se rastresemo onako kako je to samo ponedeljkom vlasno činiti, kako bismo se lakše probudili i pripremili za nove radne pobede. Ovi baš vole bandži…

A šta reći?

Najpre ovo: WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

I još ovo: zašto, o zašto svaki ovakav video mora da bude upropašćen tim iritirajuče glasnim tuftafaljkama?