Timoti Džon Bajford (1941-2014)

Suština pasijansa upućuje tužno zbogom Velikom Majstoru.

Timoti Džon Bajford (1941-2014)

Bila je privilegija odrastati uz “Neven” i “Poletarac”, u vreme kada dečije TV serije nisu ni počinjale niti se završavale reklamama, a kamoli da su bile njima prekidane. Timoti Džon Bajford je uspeo da dotakne suštinu na način koji nije uspeo nikome pre njega niti posle njega.