Izveštaj Кoмисиje

Baš sam se bio naoštrio, kad ono… na pravo pitanje, pogrešan odgovor.

U tišini Megatrend univerziteta, od 5. juna do 11. juna 2014. godine, radila je vredno Кoмисиja зa oцeну oснoвaнoсти пoкрeтaњa пoступкa пoништaвaњa диплoмe, koju je osnovao Senat Megatrend univerziteta.

Nedvosmisleni zaključak Кoмисиje u sastavu prof. dr Boris Krivokapić (tri radna mesta, mašala), prof. emeritus Oskar Kovač (sledi krš i lom funkcija, pet radnih mesta, pita se čovek kako će svet opstati kad Oskara ne bude a nebiti se jednom mora), prof. dr Neđo Danilović (i on tri komada) i dr Mihajlo Rabrenović (nesrećni docent) da nema osnova da se osporava originalnost doktorske disertacije dr Nebojše Stefanovića obrazložen je na dvanaest stranica uz četiri priloga.

Mišljenje Комисије

Кoмисиja je procenila da mora da odgovori na tri pitanja. Prvo pitanje na koje je Кoмисиja odgovorila se tiče ispunjenosti uslova koje podrazumeva postupak sticanja doktorata.

Prva stavka u tom postupku je obaveza kandidata posle trećeg semestra da piše članak uz konsultacije sa jednom nastavnikom iz oblasti budućeg doktorata, a koji mora biti objavljen pre doktorata. Кoмисиja ne kaže gde članak mora biti objavljen (što je ozbiljna stvar, setimo se slučaja metalurgia.ro). Кoмисиja ne kaže kako se članak u slučaju Stefanović dr Nebojše zove, niti gde je objavljen. Doktorska disertacija Stefanović dr Nebojše ne navodi obavezni članak kao referencu, što je uistinu bizarno.

Peta stavka kaže da po završenoj disertaciji, tročlana komisija dostavlja Кoмисиjи za doktorate  ocenu i izveštaj o ispunjenosti uslova za javnu odbranu disertacije. U slučaju Stefanović dr Nebojše tročlana komisija je bila petočlana, što je flagrantno kršenje postupka sticanja doktorata, jer pet naprosto nije tri. Stvar je dakle ponovo bizarna, što bih želeo da potcrtam pričom o jednom momku koji, kada igra Čoveče ne ljuti se i dobije pet kada mu treba tri da bi me pojeo, krene da broji: jedan, dva, tri pojeo sam te, četiri, pet. Muka živa.

Šesta stavka podrazumeva stavljanje disertacije na uvid javnosti mesec dana u biblioteci Univerziteta, o čemu se obavezno publikuje saopštenje u sredstvima informisanja. Кoмисиja nije navela kojim sredstvima informisanja je saopštenje o disertaciji Stefanović dr Nebojše publikovano.

Alles gut? Ja.

Jedanaesta stavka jasno ukazuje da su sve odbranjene disertacije trajno dostupne u biblioteci Univerziteta. Ovo je srž svih problema. Ako je javno objavljena (takozvana fejZbuk) verzija disertacije zaista dobijena u biblioteci Megatrend univerziteta (što tvrde njeni dobavljači: novinarka je 4. aprila 2014. otišla u prostorije ovog univerziteta, gde joj je doktorski rad dat na uvid, nakon čega je napravila kopiju cele disertacije, uz znanje osoblja univerziteta i u skladu sa Zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja), onda je ta verzija zaista odbranjena disertacija.

Ali, u kopernikanskom veleobrtu cele priče, Кoмисиja javno objavljenu verziju disertacije jeste osporila! Na devetoj stranici izveštaja Кoмисиjе kaže se da je u javnost nekako dospela radna verzija teze, sa ukupno 191 stranom što je 40-tak strana nanje od stvarne (konačne) verzije. I dalje, nesumnjivo je utvrđeno da je prava verzija (…) ona verzija koja ima 223 strane. Ovde stvari postaju ozbiljno bizarne. Na stranu što Кoмисиja nije sposobna da oduzme dva trocifrena broja i dobije konkretan rezultat (32), već koristi misteriozni izraz 40-tak, što objektivno govoreći teško može da znači 32 (logikom Кoмисиje pravilno bi bilo reći 30-tak, ako se tako već govoriti mora); pre svega ostaje temeljno nejasno zašto se Кoмисиja uopšte bavila besmislenim poslom analize radne verzije? O radnoj verziji bilo kog teksta nema smisla pričati. Nije valjda da je radnost (i posledičnu nekonačnost) javne verzije disertacije Кoмисиja uočila tek pošto je otkucala devet Word strana sitno kucanog Izveštaja pa nije htela da joj se trud prospe? Da li sam možda ja čitao radnu verziju Izveštaja? Ne, to je stvarno glupo.

Jedini razlog koji mi pada na pamet je da je Кoмисиja svesno promašila svoju svrhu, opisanu u njenom imenu. Кoмисиja зa oцeну oснoвaнoсти пoкрeтaњa пoступкa пoништaвaњa диплoмe je, dakle, samu sebe preformulisala u Кoмисиjу за оповргавање теза датих у полемичком тексту који је у јавности отворио простор за основању сумњу  у плагијарску природу докторске дисертације Стефановић др Небојше (u daljem tekstu: Кoмисиja). Ali zašto su zgazili sopstvenu svrhu opisanu u odluci Saveta Megatrend univerziteta? Zašto je bilo potrebno da prof. dr Boris Krivokapić, prof. emeritus Oskar Kovač, prof. dr Neđo Danilović i dr Mihajlo Rabrenović sastavljaju dvanaest strana Izveštaja ni o čemu? Čemu ovoliki izveštaj ako je ceo problem trivijalan i (globalno) razumljiv: propast dijaloga uzrokovana nesrećnom greškom bibliotečkog sistema Megatrend univerziteta?

Doktor Mića i ljudska bića

Ja, vaistinu, nemam odgovor na ovo pitanje. Možda je u pitanju trenutak kada se namiriše krv, pravnički fanatizam, perverzna potreba za opovrgavanjem činjenica iz kakvog god one prostora dolazile. Možda su u pitanju neke surove sankcije koje padaju na univerzitet kao sumpor&oganj na LGBT populaciju ako se ispostavi da im neki rad fali u biblioteci, možda  prodaja celokupne imovine, odvođenje muškaraca na stratište a žena na pamučna polja Alabame. Ako je tako, onda je Fakultet za inženjerske nauke (a.k.a. Mašinski fakultet) Univerziteta u Kragujevcu u ozbiljnom problemu jer u njegovoj biblioteci nema mog diplomskog rada! (Kako i zašto, nije važno, mada jeste bizarno). No ja sumnjam u taj scenario. Nekako mi ova zemlja izgleda toliko haotično da bi se i takve falične biblioteke mogle lako ispostaviti kao njena najuređenija mesta. Možda je bibliotekarka dr dr Mićina ljubavnica? I u to sumnjam, jedna manje više, u šta se možete po Mreži uveriti. Ha, možda je bibliotekarka ljubavnica nekoga od (ili svih) članova Кoмисиje? Možda, ali koga? Dođavola, a šta ako je šarmantni bibliotekar u pitanju? Pa šta, kažem ja, ali možda dr dr Mići ili Кoмисиjи nije svejedno.

A možda, samo možda, je Кoмисиja masno slagala. Možda nema nikakve razlike između radne i konačne verzije. Možda, samo možda, dr dr Mića tako snažno drži za jaja poštovane profesore zaposlene na tako mnogo institucija da su spremni iza bilo kakve svinjarije unisono zaskičati. Vaistinu ne znam. Ali znam da dalje čitati Кoмисиjине dokaze ne nameravam. U to ime:

8 komentara na temu “Izveštaj Кoмисиje”

 1. Kad smo već kod procene šupljikave manjkavosti i nedostataka preciznog određivanja nestalih stranica (verovatno su isparile), mogli su da kažu: Nedostaje dva-tri tuceta stranica. A? Baš naučno deluje. Da skratim postavku zadatka, isparilo je 32 stranice:
  2*tuc< 32 < 3*tuc, esad tuc je const… Baš sam se sada onako, naučno izrazio, jel? Misliš li pišče da bih mogao i ja neku deZertaciju, da je Mega maznem?

   1. Dodatak naslovu, u zagradama, e da deluje baš naučno:

    (analiza slučaja: Suštinisanje po pasijansu)

 2. Gledao sam malo Megatrendov pravilnik o doktoratima
  http://www.megatrend-edu.net/osnovnadokumenta/02aPravilnik%20o%20postupku%20pripreme%20i%20uslovima%20za%20odbranu%20doktorske%20disertacije.pdf

  Po tom pravilniku komisija ima 3-5 članova, ali je vrlo zanimljiv

  Члан 11.
  Кандидат који није објавио рад из области из које је и тема његове докторске дисертације у часопису са листе Министарства за просвету и науку или часопису саSSCI листе илиSCIE листe исти мора написати и доставити потврду о прихватању рада од уредника часописа или часопис са објављеним радом Референту за последипломске студије и свом ментору који исте прилаже као доказе уз Обавештење о завршеној изради докторске дисертације.

  Obrazovna karijera dotičnog je vrlo zanimljiva. 1995. upisuje Medicinski fakultet gde posle 4 godine vidi da mu nešto ta struka ne leži, pa se upisuje 1999. na Pravni fakultet gde opet ima mizerni učinak. Međutim, Megatrend prepoznaje njegove kvalitete i tamo ostvaruje vrtoglav uspon. Posle osnovnih studija završava magistarske studije (čuo sam i da tada više nije bilo zakonski moguće upisivati magistarske studije po starom zakonu), a zatim i doktorske.

  Na google academic nisam uspeo da pronađem naučni rad kandidata koji je i po njihovom pravilniku obavezan. Ne tvrdim da ne postoji, a rado bih ga video 🙂

  Takođe bi bilo zanimljivo videti ko je sve potpisao zapisnik sa odbrane. Dva inostrana šlana nisu bila tu, ne znaju ni srpski ni ćirilicu, treći član (profesor sa FPN sa slabim naučnim referencama, koliko čujem) je sama rekla da tada nije bila u zemlji. Znači da je maksimalno dva člana od pet bilo na odbrani.

  1. Na žalost, u trenutku kada sam pisao tekst Megasajt je bio nedostupan (zbog brisanja podataka o inostranim Megatrend univerzitetima, kako se kasnije ispostavilo), tako da nisam mogao da konsultujem originalne pravilnike. Ali to zaista ne menja na stvari: izveštaj Комисије, inače pisan kao advokatska odbrana pred sudom, manjkava je u gomili sitnih detalja. Pozivanje (u fusnotama) na dokumente datirane 10. juna 2014 ukazuje da su se sastali na par sati i sklepali odgovor koji izgleda silno umno, ali ga i minimalno zagrebavanje ispod površine lako demistifikuje.
   Kandidatat je takav kakav je, nikakav. Doktorat je prihvatila komisija takva kakva je, nikakva. Izveštaj o doktoratu je takav kakav je, nikakav. Pretpostavka nevinosti je stoga totalno na vetrometini. Ceo slučaj je bitan jer pokazuje meru u kojoj je ceo naš obrazovno-naučni sistem burazersko-kuloarski, zbog čega najviše trpe (i moralno i finansijski) oni ljudi koji u okviru njega rade pošteno i kvalitetno. A ima ih.

   1. Оно “буразерско-кулоарски” сам испрва прочитао као “буразерско-куловски”. И примакао се Суштини.

    1. A ja, dok sam pisao tekst, svako malo sam čitao Комшија umesto Комисија, što smatram značajnim padom Suštine u krvi…

 3. Kada sam spremao diplomski, jedan član komisije (dr Ilija Nikolić) bio je notorno poznat kao osoba koja pročita tekst i zabeleži sve pravopisne greške, pa onda “maltretira” kandidata tim podacima. I to na glupom diplomskom, gluposti&formalizmi.

  Zaista ne pričam sve ovo zato što je meni rekao “neverovatno, ali nisam uspeo da nađem nijednu pravopisnu grešku”, već zato što u doktorskoj disertaciji (ej, bre DOKTORSKOJ DISERTACIJI!), u spisku Internet stranica, stoji http://www.google.com/budžet EU i www//statserb.sr.gov.rs (404, zamisli!). Stoka nepismena, obična stoka nepismena. Nesposobna da dva glupa linka ne pogreši. Pa kako čovek da veruje da sve drugo unutra ima ikakvog smisla?

Komentari su onemogućeni.