Helen

Helen - Momir Čavić

I danas istražujemo sudbine umetničkih fotografija Momira Čavića.

Gotovo od samog početka bavljenja fotografijom ljudi su mi bili glavni i najčešći motiv. Najviše sam se bavio portretom, aktom i uličnom fotografijom. I dalje istražujem ove oblasti fotografije ali sve više primećujem da se se moja interesovanja, ako ne menjaju, onda barem proširuju.

Ovo je portret gospođe Helen koja ima svoju malu, ali kao kutijicu šibica napunjenu i jako šarmantnu knjižaru u Cirihu. Ona ne voli da se slika, ali je pristala na ovakav portret pošto nije u krupnom planu. Prvom sledećom prilikom sam joj poklonio odštampanu fotografiju. Kada sam opet došao posle nekoliko meseci, pokazala mi je da je od te fotografije napravila razglednicu koju sad prodaje među ostalim razglednicama u knjižari. Napravila je samo jednu malu izmenu na fotografiji – preko svog lika zalepila je crtež jedne mačke. Još jedna čudesna sudbina umetničkog dela.