Horoskop Diotalevi-SP: 2. Nadznakovi

Najveća opasnost od krivog shvatanja horoskopa po metodi Diotalevi-SP leži u mogućem nerazumevanju slojevitosti i hijerarhije znakova. Ne postoji u ovom horoskopu takva odrednica kao što je to podznak u nekim komercijalno adaptiranim horoskopima. Umesto toga, ovde je reč o ravnopravnom i nadasve fer načinu da stupite u interakciju sa horoskopom D-SP: aktivni ste učesnik u određivanju svoje sudbine!

Corvus monedula (čavka)Corvus Monedula, u brišućem letu, donosi Benaskop, jedinstveni sistem klasifikovanja života, univerzuma i svega ostalog. Definisan tokom vekova posmatranja iz ptičje perspektive, prepoznaje sledećih osam kategorija koji su nadznakovi horoskopa po metodi Diotalevi-SP:

 • Prženica – ljudi sa crvenom kosom ili ne
 • Anticiklon – levoruki i ostali
 • Slomovrat – koji imaju ili nemaju baštu sa gardenijama ili drugim cvećem
 • Ikosaedar – samo oni koji stoje po ćoškovima ili pored njih prolaze
 • Jendek – isključivo ko ima rupice na obrazima ili bi želeo ili ne bi želeo da se rodio sa njima
 • Akacija – ko ima razdeljak ili ko je ćelav
 • Noblica – ko nosi naočare ili ima punovažnu vozačku dozvolu
 • Samovar – ko voli ili ne voli čaj ili kafu

– * –

A sutra otkrivamo znakove.

Nadznakovi se dele na Dinamičke, Statičke i Levitirajuće, gde se prepoznaju zajedničke opšte osobine.

Prženica, Slomovrat i Jendek su Levitirajući nadznakovi, čiji članovi imaju tendenciju ka lebdenju u vazduhu. Osobe/stvari/ideje prepoznate u ovim znacima (levitirači) dobre su u sedenju na stolicama, vrsni piloti, sjajne balerine. Prepoznaju se po držanju otirača za noge ispred vrata sa leve strane, po veštini brzog govora i po oštrom pogledu. Među skrivenim osobinama, česti su iskrenost (naročito kada je reč o izboru stila oblačenja), sklonost ka otkrivanju nepoznatog (čak i na poznatim mestima) i nelagodnost u prisustvu namrštenih osoba. Česte atipične osobine ove grupe su sklonost ka brzoj vožnji, prelistavanje starih časopisa i nezajažljiva strast za slušanjem eksperimentalne muzike u radno vreme.

Anticiklon, Ikosaedar i Samovar su Dinamički nadznakovi, čiji članovi imaju tendenciju kretanja. Osobe/stvari/ideje prepoznate u ovim znacima (dinamičari) dobre su u skijanju i ostalim ekstremnim sportovima, a posebno su poželjne kao dimničari. Možete ih prepoznati po govoru koji često podseća na belcanto, sposobnosti čitanja raznih sadržaja bez zaustavljanja i po sklonosti ka brzoj ili obilatoj hrani. Osobine koje je teško prepoznati, ali su veoma učestale među pripadnicima ove grupe nadznakova: sposobnost čuvanja tuđih tajni, sklonost ka bavljenju neobičnim sportovima, sujetnost (pogotovo u prisustvu osobe koja je moguća konkurencija, u bilo kom kontekstu) i razvratnost (pogotovo u poznim godinama). Povremene atipične osobine: sineksenofobija, pesništvo, sklonost ka izradi beskorisnih minijaturnih predmeta i prenaglašeni kriticizam u oblasti uređenja zelenih površina.

Akacija i Noblica su Statički nadznakovi, čiji članovi imaju tendenciju stajanja. Osobe/stvari/ideje prepoznate u ovim znacima (statičari) nezamenljive su u administrativnim poslovima, iskusni su pastiri već po rođenju, a biti ovaj tip predstavlja potreban i dovoljan uslov za prijem u Statistički zavod. Pripadnici ove grupe nadznakova često se odaju tako što upadljivo nose razne pisaljke po džepovima, iskazuju sklonost ka posmatranju ptica dvogledom u vreme kada je pametnije raditi nešto drugo i radije gledaju filmove nego što putuju. Skriveni pokazatelji pripadnosti mnogih članova ove grupe su maštovitost, nesebičnost, sklonost ka preterano intenzivnom čitanju (uglavnom slobodno biranih sadržaja) i neuravnoteženost u trouglu želje-potrebe-mogućnosti. Među atipičnim osobinama koje se povremeno javljaju, zabeležene su sledeće: iskreno izražavanje sopstvenog mišljenja, sklonost ka neumerenom jedenju jabuka (koja se ponekad može protumačiti kao nezajažljivost), odsustvo ukazivanja na tuđe greške i kačenje fotografija u metalnim ramovima na zidove obložene bogato dizajniranim tapetama.

– * –

Utvrđivanje nadznaka je najvažniji pojedinačni momenat u prihvatanju horoskopa po metodi Diotalevi-SP. Greška u utvrđivanju nadznaka dovodi do neminovne greške u izračunavanju znaka. Takav promašaj vodi u neželjena mentalna stanja (najčešće su to frustracija i depresija), što dalje izaziva trajno stanje stresa. Drugim rečima, najveći problem u prihvatanju horoskopa D-SP od strane širokih masa je u tome što predstavlja rizik po zdravlje u slučaju nepažljive upotrebe. U ovom periodu sveopšte kvazitrke za kvazizdravljem, što je naročito uzelo maha u društvima koja teže priključenju EU iako pojedinci ne razumeju šta pripadnost tom okruženju za njih znači, taj rizik prilično odmaže u popularizaciji prvog valjanog horoskopa u istoriji.

Koren problema leži u tome što morate sami sebi da odredite nadznak. Taj postupak ipak nije baš toliko strašan ukoliko budete pažljivo pratili priloženo uputstvo. Najvažnije je da određivanju nadznaka pristupite pošteno. Mogli biste, recimo, poželeti da pripadate nekom nadznaku ili zato što vam se dopada pripadnost određenoj grupi iako se vaše osobine ne mogu svrstati u nju. Imamo razloga da verujemo da će ovo biti pojedinačno najčešći uzrok odricanja od horoskopa po metodi Diotalevi-SP. To bi bila šteta, ali ne možemo se uvek i prema svakome ponašati kao tutori: mi uvažavamo integritet ličnost isvakog pojedinca, bez obzira na to što takvo uvažavanje često ide na štetu nekih pojedinaca.

Ne tražite ničiju pomoć u utvrđivanju nadznaka: to je nemoguće. Prihvatanje tuđe pomoći u procesu uobičajeno dovodi do pogrešnog izbora nadznaka, što obesmišljava ceo postupak. Jedini izuzetak je interakcija tokom izvođenja metode “Jehovin svedok”, ali videćete da druga osoba uopšte ne mora biti svesna svoje uloge u tom procesu, pa nema problema.

– * –

Kako da odredite svoj nadznak?

Postoje tri metode; varijacije su moguće, ali o njima ćemo malo kasnije.

Metoda 1 – Jahač zmajeva

Dobro je poznato iz istorije Jahača zmajeva: idealan način spoja je prisustvo kandidata za jahača prilikom izleganja zmajeva. U času kad prokljuvi i udahne prvi slobodni vazduh u životu, mali zmaj se sretne pogledom sa svojim jahačem i tu nastaje trenutna i doživotna veza. Niko ne zna kako to funkcioniše, a u celoj istoriji Jahača zmajeva nije zabeležena nijedna pogrešna veza. Nerazdvojnost se završavala isključivo smrću jahača ili zmaja; a nakon toga, preživeli bi se povukao u osamu i dočekivao kraj svojih dana u monaškom tihovanju.

Idealna metoda za utvrđivanje svog nadznaka veoma liči na metodu Jahača zmajeva. Evo preciznog uputstva:

 1. Obezbedite tišinu u prostoru u kom se nalazite.
 2. Otvorite stranicu sa spiskom nadznakova i postavite je preko celog ekrana.
 3. Idite u WC, olakšajte se na svaki način koji nađete za shodno.
 4. Posle toga, ako ste pušač, popušite cigaretu stojeći; ako ste nepušač, izađite na balkon, terasu, u dvorište – bilo gde na otvoreno – i udahnite duboko nekoliko puta.
 5. Sedite za računar i pogledajte u spisak nadznakova koji vas čeka na ekranu. Ukoliko se u roku od šest sekundi vaš pogled zalepi za jedan od osam nadznakova i ostane na njemu barem tri sekunde, to je taj: završili ste postupak. Ukoliko ne uspe, pređite na sledeći korak.
 6. Ako ste na ovom koraku prvi put, idite i umijte se hladnom vodom. Pređite na korak 4. Ako ste na ovom koraku drugi put, odustanite od ove metode i pređite na sledeću, ali tek kad prođe barem pola sata.

Metoda 2 – Jehovin svedok

Pre izvesnog vremena, primećen je veoma interesantan efekat prilikom pojavljivanja Jehovinih svedoka na vratima doma: potencijalna žrtva odjednom povećava svoj mentalni fokus, naprasno postaje efikasna u komunikaciji i stvari rešava po kratkom postupku. Nakon što se otarasi dosadnih stvorova, napadnuta osoba još neko vreme ostaje u stanju povišene pripravnosti, i to sa još uvek aktivnim svim pomenutim simptomima.

Metoda “Jehovin svedok” se idealno primenjuje baš kad se pojave ti ludaci da vam objave radost, ali njih nema dovoljno da bi vas često doveli u stanje fokusa. Umesto toga, potrebno je da stupite u bliski kontakt četvrte vrste sa osobom koja vas zaista iritira – sa džangrizavom komšinicom, sa ujakom koji još uvek nije primetio da je umro Broz, sa lokalnim idiotom koji voli da se raspravlja na teme koje ne razume (penzionisani oficiri i policajci su idealna meta). Bacite neku hepo-kockicu na protivnika i pustite ga da se razmaše nad vama, čak neka misli da je pobedio. Kad vas iznervira dovoljno, prosto napustite lice mesta i požurite ka računaru, gde ćete ponoviti tačku 5 iz metode Jahača zmajeva. Važi pretpostavka da ćete se do časa pristupa računaru još održati u stanju povišenog fokusa i da ćete konačno prepoznati svoj nadznak.

Ako ne uspe iz cuga, odustanite odmah, do neke sledeće prilike.

Mana ove metode je u tome što uz povišen fokus izaziva i bes, pa je nepovoljna za one koji ne umeju da kanališu svoja osećanja. A prednost je u tome što metodu možete ponavljati proizvoljan broj puta, dok god ne uspete ili dok ne odustanete od nje, što nas vodi poslednjoj, trećoj metodi.

Metoda 3 – Ludi šeširdžija

Ova metoda je sramotno banalna, ali ako do sad niste uspeli, ne preostaje drugo nego da je se latite, jer ona je poslednja legitimna, a varijacije nemaju težinu ako ne isprobate i nju. Na osam komada papira ispišite nazive nadznakova, savijte ih da izgledaju što ujednačenije, pa ih stavite u šešir, poželjno cilindar. Molim, ako nemate šešir na raspolaganju, nemojte improvizovati tako što ćete koristiti nekakve kape, džepove, torbe, kese i slične artefakte, jer u tome nema stila. Kada su cedulje promešane u šeširu, izvadite jednu, pročitajte sadržaj i zapišite crticu na spisak nadznakova koji ste takođe spremili. Vratite cedulju u šešir, promešajte cedulje i ponovite izvlačenje. Vaš nadznak je onaj koji ste najviše puta izvadili iz devet izvlačenja. Ukoliko se desi da dva znaka ili više njih imaju jednak veći broj, poništite prebrojavanje i ponovite devet izvlačenja ispočetka. Naglašavam da se pipanje cedulja u pokušaju prepoznavanja smatra fingiranjem: takvo izvlačenje nema težinu.

Varijacije metoda

Ovo se lako objašnjava: napravite kombinaciju postojećih metoda izbora ili dodajte koherentni element koji će ravnopravno učestvovati u izboru. Ali znajte da varijacije smete da koristite samo ako ste isprobali sve tri legitimne metode barem po dvaput.

Na primer, poznata je varijacija “ranoranilac”, za koju je već bilo predloga da bude uvažena kao metoda ravnopravna sa drugom (kandidat bi sam birao tu metodu ili “Jehovinog svedoka”), ali mala je šansa da će se to desiti. Odštampajte ili prepišite spisak nadznakova na papir koji ćete potom zalepiti za ogledalo u kupatilu. Svakog jutra pre umivanja, bacite pogled na spisak i udarite tačkicu pored prvog nadznaka koji ste uspeli da razaznate onako krmeljivi. Poželjno je da prikupljate podatke barem tri nedelje da bi se uzorak smatrao važećim.

Druga varijacija je “tužni pogled”: u kasnim večernjim satima, forsirano gledajte u spisak nadznakova na ekranu i pokušajte da ne trepćete. Kad oči počnu da suze i pogled se pomuti, udaljite se jedan korak od monitora i pokušajte da prepoznate slova u spisku. Prva reč čija slova nedvosmisleno prepoznate – vaš je nadznak.

Nekada popularna varijacija, koja se danas ipak smatra prilično nepouzdanom, jeste “koje mi uvo zvoni”. Potrebno je da naglas čitate nazive nadznakova, praveći pauzu od dve-tri sekunde između svake reči i čitajući u krug, istim redosledom, tokom nekoliko minuta. Pobornici ove metode kažu da će posle određenog vremena samo jedna od osam reči početi da poprima posebno izražajan, zvonak zvuk koji ističe tu reč nad drugima, iako vi čitate ravnomerno. Da bi se taj utisak proverio, neophodno je da osetite nedvosmislenu razliku tokom barem nekoliko krugova čitanja, kao i u ponovljenom čitanju posle pauze od desetak minuta.

Imao sam ideju da vam objasnim i varijacije “španska čizma”, “strinina kobila” i “šlag na tastaturi”, ali sam u poslednjem času odlučio da ih ne saopštavam jer u slučaju nepažljive izvedbe predstavljaju ozbiljnu pretnju po mir u vašem domu.

Šta ako…

Ah, da… Postoji nešto što mnogi pitaju, a svako barem jednom pomisli: “ako sam odredio nadznak, pa nastavio u cilju provere, dobio sam drugi nadznak; nastavio sam i dalje, pa je ponovljeni postupak ili sledeća metoda dovela do trećeg nadznaka”. I tada se zapitate kako je to moguće i koji nadznak je sada važeći.

Odgovor je jednostavan: odnos između vas i horoskopa po metodi Diotalevi-SP je dvostran. To znači da vas određivanje nadznaka menja kao čoveka – ne na bolje ili na gore, nego vas, prosto, menja. To znači da ulazak u ponovni proces određivanja nadznaka već ima određeni nadznak kao ometajući faktor. To vodi ka besmislenim rezultatima, jer se odnos između kandidata i nadznaka ne može umnožavati bez posledica.

Ujedno, jednom kad ste odredili nadznak, znajte da je to poslednji trenutak da odustanete od svega. Iako vas nadznak obeležava doživotno, neće biti posledica ako ga ne budete nijednom iskoristili. S obzirom na to da morate iskoristiti nadznak da biste izračunali znak u horoskopu po metodi Diotalevi-SP, u času kada saznate svoj znak ostajete obeleženi i nema više govora o povlačenju.

– * –

I kao što vam je već najavljeno u prvom delu: znamo da ovo nije bilo lako. No, to je cena ulaska u svet prvog horoskopa u istoriji koji ne samo da uvažava, nego i stimuliše kritičko mišljenje.

Sutra je važan dan za vas: uz pretpostavku da ćete do sledećeg popodneva utvrditi svoj nadznak, saznaćete i svoj znak u horoskopu po metodi Diotalevi-SP.

Nastaviće se…

$#$

5 komentara na temu “Horoskop Diotalevi-SP: 2. Nadznakovi”

 1. Охо, ово почиње да бива озбиљна метнуодологија!

  Нарочито ми се свиђа она са сведоцима (да их мало приупитам како стоје са кривоклетством… тј у случају стварне парнице, у чију ће корист да сведоче, бАбину или ни по бабу ни по стричевима?), комбиновао бих са крмељушом. Дај ми крмељив поглед и два сведока, па све што избулазним право у записник. Следећег јутра читам тај записник наглас (пред она два иста таква), а све иде у наредни записник. Девети записник садржи сушту суштину.

 2. Amandmanišem na metod svedočenja besa:

  U Zemunu, u ulici Tošin bunar, a ako se ne varam broj imanja (redni, ulični) je 66, nalazi se centar za obuku i srodne aktivnosti Jehovinih svedoka. Jedan nenajavljen ulazak u dvorište centra će svakoga, pa čak i Jehovinog svedoka dovesti u stanje povišene obespripravljenosti.

 3. Valja primetiti da su Mormoni specijalni slučaj nastao određivanjem nadznaka metodom Ludog Šeširdžije.

Komentari su onemogućeni.