Horoskop Diotalevi-SP: 19. Znakovi – Antena

Evo i poslednjeg, petnaestog znaka. O njemu vlada mnogo predrasuda, što je posledica činjenice da većina ljudi nema bogzna kakav kapacitet pronicanja u karakter drugih.

ANTENA

ANTENA - bajt/glugenijaDIMENZIJE – bajt/glugenija

OSOBINE – Za antenu se može reći da je znak stabilnog karaktera, bez obzira na moguće varijacije. To su one osobe za koje pogrešno mislimo da imaju čelične živce, ali reč je samo o visokom pragu tolerancije – kad takva osoba mentalno prsne, ne želite da ste blizu nje. Osobe u znaku antene češće prihvataju nego što su prihvatane i lakše opraštaju nego što im se oprosti; svoj tolerantni stav najviše pokazuju prema drugim znakovima u funkcionalnoj grupi glugenije, a opozitni stav prema anteni najviše pokazuju osobe iz funkcionalne grupe hedonije. To je zato što svojom pojavom, gde dominiraju ćutanje i podozrivost, često izazivaju pogrešnu ocenu da kriju u sebi neku pakost ili oholost. Najčešće nije tako; štaviše, jednom kad uspete da dosegnete bliskost sa takvom osobom, što nije baš tako lako, otkrićete nesvakidašnju ekstravertnost, štaviše veliku raspoloženost za aktivnu komunikaciju.

Antena je dobra u timskom radu i uvek će se truditi da oko sebe formira pozitivnu atmosferu saradnje, dobro znajući da je to najbolje na duge staze. U takvim uslovima, posao napreduje, ljudi se obogaćuju i stvara se pozitivna povratna sprega koja čini dobro svima. Malo je drugačije sa onima iz Statičkih nadznakova: takve osobe su svojevrsni zanesenjaci, nisu raspoložene za timski rad, njihovo snalaženje u društvenoj sredini je otežano zbog predrasuda. Međutim, takve osobe pružaju mnogo u humanističkim naukama: poželećete da vaš lekar-specijalista ima znak antene. Visoki prag tolerancije koji osobe-antene u sebi nose predstavlja usud velike snage i velike slabosti. Naime, reč je o tome da će oni koji se bave poslovima vezanim za aktivni kontakt sa ljudima trpeti izvesnu nervozu, ali je i suzbijati u sebi. Problem je u tome što je većina tipičnih, pogotovo oni iz Levitirajućih i Dinamičkih nadznakova, skloni preterivanju u radu, što je nažalost često posledica sopstvene loše organizacije. Sve to proizvodi jako visok rizik od mentalnih lomova, a po prirodi grupe angažovanosti to znači agresivne ispade.

OTPORAN NA… – Osim tipične visoke tolerancije na glupost, koja je osnovna odlika karaktera, osobe-antene imaju čudesnu veštinu da zaboravljaju loše stvari i da utiču na druge da ih zaborave. Na neki bizarni način, takva osoba je idealno društvo ako vam se nešto loše desi.

NEOTPORAN NA… – Postoje dve slabosti osoba koje su tipične antene; kao retko kad, dele se po polovima. Žene su veoma slabe na rasprodaje, pogotovo kad je reč o odeći i obući. Zbog sniženja od 50% na odevni predmet koji su htele da kupe, drager dame će kupiti tri predmeta po sniženoj ceni i tako potrošiti više novca nego inače. Muškarci su izrazito neotporni na ponovljeno slušanje vesti na radiju ili televiziji, čak i kad unapred znaju da neće čuti ništa novo. To se posebno odnosi na dnevno-političke teme, što je najgora tema u vestima na koju bi se neko normalan mogao navući.

NAJVEĆA VEROVATNOĆA ZA AKADEMSKI USPEH (uključujući Nobelovu nagradu) – Stroboskopska analiza konusnih preseka (krivih drugog reda) metodom Kušing-Haus (varijacija Levi-Trećakov) sa naglaskom na očuvanje ukusa.

Tako briljantan um, a takvo đubre od čoveka... Tomas Edison, čovek koji se ogrešio o plejadu inovatora, kradući im uglavnom sve što je mogao da razume.TIPIČNI predstavnici – Tomas Alva Edison, Džimi Pejdž, Slavica Đukić Dejanović i Vanesa Redgrejv

ATIPIČNI predstavnici – Momo Kapor, Raša Popov, Olja Ivanjicki i Jovanka Broz

BELEŠKE O ZNAKU – Pedantni statističari su otkrili neobičnu tačnost u rasporedima karakteristika osoba u znaku antene. Recimo, odnos tipičnih i atipičnih je 50,01% naspram 49,99%. A onda, kod atipičnih uvek postoji jedna i tačno jedna tipična osobina po kojoj se prepoznaju i koja opisom dosledno prati školski primer. Kao posebnu statističku pikanteriju, otkrivamo da su blizanci u znaku antene, koji u drugim slučajevima prilično često imaju različite nadznakove, pa samim tim i znakove, uvek u istom nadznaku i znaku, a da je jedan tipičan, a drugi atipičan. Izuzeci od ove pravilnosti su neverovatno retki.