Nije bitno da razumete

Svašta se danas može da konzumerskom elektronikom. Pazi sad:

Ne pitajte mene. Ja sam samo prenosilac informacije. Who me?