Jedna na dan (256): 11. decembar 2012.

Možda je neočigledno, ali je istina: ovo je stara fotka.
Bude kojekakvih dana. Najgori su oni koji prođu u iščekivanju posla, pa ni tamo ni ovamo. Nalazeći za shodno da radim nešto drugo, prođe mi dan u dangubi, pa taman ništa pametno ne uradim. E, nećemo tako: svakako mi valja da preberem arhivu i spremim neke stare fotke za recikliranu upotrebu. Recimo, poput ove.

Jedna na dan, 11. decembar 2012: Prisećanje na tek-tek malo topliji dan

(pogledaj veću fotografiju)… Nastavite sa čitanjem >>

Odbrojavanje do smaka sveta (10)

Tokom preostalih deset dana do smaka sveta, poslužićemo se tezama Noama Čomskog o strategijama manipulacije ljudima kako bismo utvrdili da se smak sveta zapravo već desio.

1) Preusmeravanje pažnje

Pažnju javnosti preusmeravati sa važnih problema na nevažne. Prezaposliti javnost poplavom nebitnih informacija, da ljudi ne bi razmišljali i stekli osnovna saznanja u razumevanju sveta.

Pratim vesti kao svak isavesni građanin.