Koliko poznajete jezik imperijalista? Možda idiome?

Jeste li čuli za Mental Floss? Lik ide u krajnosti da bi objasnio faktografski momenat svog rada, što se često pokaže kao zanimljivo. Ovog puta, ilustracije radi, lik istražuje poreklo nekih popularnih idioma.

Izvinjenje posetiocima Suštine pasijansa koji nisu vični engleskom jeziku do te mere da im ovo palamuđenje postane jasno.