Ne uči se hipnoza zbog tog

Slušaj da ti kažem: dolazi vreme kada ćeš morati da raspolažeš nekim ozbiljnim veštinama. Neće to biti predmet nekakve prednosti nad drugim, već opstanka pred samim sobom.

Eto, to sam hteo da ti kažem. Pa ti vidi šta ćeš. I koliko ćeš celishodno raspolagati tim, je li, ozbiljnim veštinama.

A posle ćeš, je li, svakoga dana u svakom pogledu, je li, sve više da, je li, napreduješ.

Komentari su onemogućeni.