Hranilište za naše sijalice

Ponekad je teško razumeti kolika je ta voda ako je ne vidiš uživo. Ova slika to nadoknađuje. Pruži sliku preko celog ekrana.

Tužno, ali fascinantno. Ovo je jedan od najboljih kadrova poplave koje smo ovih dana videli.

Upamtite da od vitalnosti ovog mesta zavisi da li ćete imati struje preko celog dana, bez prekida.