Glas

Teško mi je da se setim neke druge pesme sem “Nights in White Satin” koju ni jedna valjana kompilacija koja se vraća u prošlost ne može da omane. Uz tu pesmu su se odvajale ženske – a one će reći da su se uz nju zaljubljivale. Kako god bilo, svodilo se na isto. Send a kiss

Koliko je ova pesma učinila da The Moody Blues steknu planetarnu slavu, ne dovodi se u pitanje. Meni se ipak čini da im je učinila lošu uslugu stavljajući ostale njihove pesme u drugi plan.

Ova moja teza često je izazivala polemike. Većina sagovornika nije se slagala sa njom smatrajući da sam previše strog kada je u pitanju jedna velika grupa.

Oponenti su padali su na jednostavnom pitanju:
Koje još njihove pesme znate?… Nastavite sa čitanjem >>

Zen novinarstva

TV reporter mora da bude stamena ličnost, neko ko zna posao, kadar stići i uteći i na strašnom mesti poSTAJATI.

Šta da se radi. Njega su u školi dugo uvežbavali da izdrži do 8 tona droge na lomači, a tu je bilo 8,5 tona. Rečju, skenjalo ga 500 kila droge na lomači. Prema tome, nije smešno. Smile with tongue out