Haiku zimskog dana

Grtalica zaobilazi moju ulicu
glas joj čujem u daljini
negde gde je ulica većeg prioriteta
a pahulje se lagano spuštaju
kao trešnjin cvet

Razumem kako je čoveku...