Prolećni Google doodle

Kao što svaki redovan čitalac Suštine pasijansa već zna, kročili smo u proleće. Sad nam ostaje da uživamo u lepom vremenu.

Ja planiram da pobegnem s posla. A Google je naručio doodle od tamo neke kompanije.

Gugao dudao za prvi prolećni dan

Polako će se vreme prolepšavati. Počeće mirisi… Ne, čekaj malo: zašto čitate ovo? Uhvatite nekog dragog u društvo, pa idite napolje, bežite u šetnju. Kad se vratite kući, izvadite bicikl, podmažite ga, pa napravite jedan večernji krug.