Prazni prostori

A sad nešto prikladno za današnji dan, jer ideologija je samo maska daleko trivijalnijih razloga za ubijanje i rušenje.

Svašta se steklo u jednu tačku u projektu “The Wall”. Siroti Roger Waters, zaglavio se tamo. Ali, šta da se radi. Makar je uspešno naplatio sa 32 godine zakašnjenja.

Nešto mislim: ova numera bi bila perfektna himna globalnog konzumerizma… Nastavite sa čitanjem >>

Predizborna kampanja: idilični pristup

Može i ovako.

da se pase, da bude trave jedino je, jedino je o čem'misle ovčje glaveOvce

Drago Mllinarec

sitne ovce poljem pasu
žive u stadu ovčje sudbine
da se pase, da bude trave
jedina briga koju ovca brine

sad se pase sočna trava
zadovoljno bleje ovčje sudbine
vuci su daleko, nezgodni kad krenu
kad snijeg zamete, kad ljeto mine

da se pase, da bude trave
jedino je, jedino je
o čem’ misle ovčje glave

sad je ljeto, trava visoka
briga nema, nema briga
livada je široka… Nastavite sa čitanjem >>

Dana 2.0

Dok se Valex oporavlja, kontaktirala nas je Dana. Kaže, nešto mora da se čini, svet joj se okrenuo naglavce!
Suština pasijansa je naglašeno humanistički nastrojena, posebno prema komšinicama, te smo preduzeli mere. Rezultat je pred vama:

Dana normalizovana

Vodili smo računa, i zaista je Valexov metod korišćenja programa Paint za Windows 3.11  postavio stvari na svoje mesto. Dani želimo uspešno kačenje, a Valexu brz oporavak!… Nastavite sa čitanjem >>