Kugle od drveta

U životu ste svakako bar jednom sreli nekog fanatika, nekoga čiji nagon da čini neke čudne stvari prevazilazi moć razumevanja od strane drugih. Takav je Keith Holamon, ludak koji stvara ogromne kugle od panjeva i komada drveta koje bi drugi iscepali, pa naložili peć. Čovek je čak prodao farmu da bi napravio specijalno vozilo kojim rezbari te kugle. Pogledajte.

Srećom, ovaj čudni čovek je našao tržište za svoje ludilo u Njujorku… Dekadencija: šta god da napravite, samo ubedite dovoljno velik broj ljudi da je to umetnost i bez problema ćete prodati stvar u Njujorku…

Meni se te kugle dopadaju zato što su nesavršene: kako reče sam umetnik, te kugle kao da postoje u počast drveću iz kojeg su nastale.