Linija života

Tražio je svoju izgubljenu ljubav po mnogim dimenzijama. Na kraju ju je i našao.

Možda se odgovor nalazio u samom traženju, kao što neki kažu. Možda cilj ne treba da bude dosegnut traženjem, nego strpljenjem.

Ovim klipom završavam kratki pregled aktuelnog serijala Future Shorts. Neki su se setili da smo taj projekat već pohodili. A neki će razumeti da ćemo se projektu često vraćati.