Odbrojavanje do smaka sveta (7)

Tokom preostalih sedam dana do smaka sveta, poslužićemo se tezama Noama Čomskog o strategijama manipulacije ljudima kako bismo utvrdili da se smak sveta zapravo već desio.

4) Odlaganje

Još jedan način za pripremanje javnosti na nepopularne promene je, da ih se najavljuje mnogo ranije, unapred. Ljudi tako ne osete odjednom svu težinu promena, jer se prethodno privikavaju na samu ideju o promeni. Sem toga i “zajednička nada u bolju budućnost” olakšava njihovo prihvatanje.

De, sad kad sam prošao, spremi mi jednu kampanju za bolju budućnost, opet mi oni iz medija seru nešto...