Sad ga vidiš. Sad ga ne vidiš. Više ga ne vidiš.

Dramaturgija novog doba: ruka brža od oka. Simbolično, dakako, ali nisam mislio na to što ste vi pomislili. Ovog puta, doslovno.

Slobodno pogledajte i više puta. Slobodno tvrdite da ste prepoznali svaki pokret. A ja ću slobodno da tvrdim da niste.