Monsieur COK

Mesje Cok je vlasnik fabrike bombi. Čeznući za efikasnošću i profitom, zamenio je radnike vrednim robotima. I sve je bilo takoreći savršeno, dok jednom prilikom nije došlo do čudnog susreta tokom kojeg je otkriveno nešto neočekivano…

Nagon za samoodržanjem je, izgleda, precenjena kategorija.

Nema nam spasa.

Tjah, što reče Lajavi.