Kako nastaju kokice

A sad nešto što još odavno niste imali nameru da znate Nerd smile

Verovatno svi znate da kokice nastaju zagrevanjem zrna jedne vrste kukuruza. A da li ste vi to ikad videli? Mislim, možda ste gledali kako se kukuruz koka, ali to je prebrzo da biste videli detalje.

E, pa evo usporenog snimka u obliku animiranog GIF prikaza.

Evo kako nastaje kokica...

(ovo sam pokupio ko zna kad i ko zna gde)