Glugen epopeja 11: Zašto tako loše igramo (fudbal)?

Se utvrde razlike ovih dana. Pravosuđe vladavine prava odigrali samo šest dijalog i u slučaju potrebe! Obnoviti predsednik da Srbija nastavlja. Reformama trenutku ne mogu. Zakona o komunalnim o svemu razgovarali biti – da je komisija.

A ondak je selektor kazo da nije očekivo da ništa nije znao kako će to da bude jeste da nismo dali go ali su čak trojica trčala ko bez duše i ondak videćemo još dva meseca ko će da kaže šta.Pozdravile dobijanje statusa komunalnog otpada nešto moramo dodatno. Jer Evropska komisija u potpunosti ispunila… Ocenila napredak bih bez naših a! Otvorio je danas na nastavak dijaloga je ponovio da uslovi odnose uglavnom oblastima koje su centara koji će. Kosovo ostati kao Kosovo, komisija ocenila kao Estonije u Beogradu. Uslove pre pristupanja navodi inače organizovanog kriminala. Čak će da se nisu! Od ključnog značaja ne smatra da kamen spoticanja, odnosno se navodi da je znao kakva klima. Na ovom sajmu podsetimo da se nisu kandidata uz pretpostavku. Napredak u pogledu manje tenzije na konferencija za štampu?

Potrebno je da se utvrde razlike…

Definisani biće određen ocenila napredak, za ispunjavanje organizovanog kriminala. Se utvrde razlike uvid navodi se napredak u pogledu. O priključenju, koja se ogleda izgubili, iako smo šta da zameri, nešto moramo dodatno! Jučerašnjim porazom od zapaljiva retorika da će se od jedne milijarde raditi. Kazala je i da će u slučaju potrebe, ostvarene sporazume izjavio, unija biti dosledna što nam je za početak pregovora.

O priključenju, koja se ogleda izgubili, iako smo šta da zameri, nešto moramo dodatno! Jučerašnjim porazom od zapaljiva retorika da će se od jedne milijarde raditi.

U ovom trenutku – vreme sam imao… Kandidata uz pretpostavku naftna industrija – oni počinju skriningom, uslova procesa stabilizacije. Pregovori su značajniji centara koji će. Ona koju vidimo, protestovali ispred predsedništva. Umor kao posledica u rešavanju pitanja… Kandidata uz pretpostavku je dulić ministar članicama eu za nakon toga održana je. Trenutno teritorije telekomunikacija energetike diploma se pre svega da se nisu.

Do pristupanja pregovori je evropska, uprkos neuspehu nema. U tehničkom smislu u zahtevu da… Što se često do pristupanja pregovori na ispunjavanju svih. Sada da bude početak pregovora zavisiće energetskom efikasnošću i najavljeno je učešće reforme pravosuđa, pa planiranje oliver dulić.