Podmaži kad škripi

Ovaj uslužni prodavac bi trebalo da dobije nagradu za radnika meseca.

Osim što nije uspeo da otkrije šta škripi…