Konceptualni umetnik

Majmun radi šta majmun vidi. A pas?…

Iskreno, zanimljiviji je od mnogih profesionalaca na tom polju.