Bajkerska egzibicija

Pazi ovako: bajkeri me iritiraju do besa. Očekuju da im prepustim pravo na putu koje je na neki volšebni način, verovatno kupovinom motora, postale veće nego moje pravo na tom istom putu u isto vreme. A drugi razlog mog animoziteta je taj što su oni prva društvena grupa koju sam prepoznao kao sklonu da svoje bavljenje prezentuje svetu kao ideologiju. Prema takvima nemam ni razumevanja ni samilosti.

Međutim, ovo je fenomenalno.

Sad, na stranu upropašćavanje dobre predstave lošom koreografijom. Toliko se može oprostiti kreatorima ovog video zapisa; tehnika snimanja je izvanredna koliko i sam nastup ovog lika.