Mustang Sally

Deder da izjednačimo stvar posle one gruvačine u subotu…

Dobio sam primedbu i šta da se radi, moram da poslušam: gde je “Mama Told Me Not to Come“, tu je i “Mustang Sally“. Nemam ništa protiv: deder to glasno!

Wilson Pickett je mogao i više da uradi, ali mu se nije dalo. Ostavio je svetu važne i dobre pesme, a ova je najvažnija i najbolja. Ima li ko primedbu na ovu konstataciju?

Ispraviću, samo recite. Ubedite me da treba da ispravim. Winking smile