Malo gospela

Reče joj Isus: “Daj mi da pijem”.
      Jevanđelje po Jovanu 4:7-15

Isus srete Fotinu Samarićanku kod Jakovljevog bunara. Nešto su mudrovali o veri, te joj reče da ode po muža, a ona reče da ga nema, na šta će on njoj da je imala pet muževa i da joj taj s kojim je sada nije muž, čime ona skontade da ovaj mora da je prorok.

Ponekad, kad čujem Nicka Cavea, pomislim da ima Boga.