Odbrojavanje do smaka sveta (6)

Tokom preostalih šest dana do smaka sveta, poslužićemo se tezama Noama Čomskog o strategijama manipulacije ljudima kako bismo utvrdili da se smak sveta zapravo već desio.

5) Upotreba dečijeg jezika

Kada se odraslima obraća kao kad se govori deci, postižemo dva korisna učinka: javnost potiskuje svoju kritičku svest i poruka ima snažnije dejstvo na ljude. Taj sugestivni mehanizam u velikoj meri se koristi i prilikom reklamiranja.

Sad će tebi baka da spakuje jedan potrošački kredit sa deviznom klauzulom...