Deset

Pet pitanja na koja treba da odgovori (svaki) novinarski prilog su:

– ko?
– šta?
– gde?
– kada?
– zašto?

Četiri osnovna uslova koja treba da zadovolji (svaka) reklama/reklamna kampanja:

– da skrene pažnju,
– da izazove želju,
– da pozove na akciju,
– da zadovolji interes.