Rasprava: Džafar protiv Hulka

Tokom dugog vremena posmatranja aktivnosti superheroja, primećen je štetan nedostatak standarda. Brže-bolje, načinjena je komisija sačinjena od eminentnih, renomiranih i šta beše ono treće stručnjaka, pardon, eksperata koji će predložiti mere za ustanovljavanje standardizacije po obrazcu ISO 9000 9001 14000 29336.

Predstavnik komisije zadužen za odnose sa javnošću rekao je na jutrošnjoj konferenciji za novinare kako je protokol o saradnji sa konsultantskom kućom već potpisan, a avans već plaćen, što će pomoći toj agenciji da finansira obuku svojih zaposlenih da nauče kako se to radi… ovaaaaj… da izvedu sistematsku rektifikaciju komparativnih metodologija° u cilju efikasne implementacije procedura u dijapazonu standardizacije°°.

Ko je ovde u pravu?

 

________
° Ništa ne znači, ali moćno zvuči.
°° A tek ovo!