Rasprava: Neo protiv Luka Skajvokera

Koja je to sila koja je najjača? Je li to sila koja pravi da svemirski brodovi zvižde u bezvazdušnom prostoru? Ili je to sila koja slatku iluziju blagostanja i mirnog života odbacuje zarad neke posrane slobode u kojoj nema ni elementarnih uslova za zdravstvenu zaštitu dece? To je nešto o čemu se Kombinat još nije izjasnio, mada je upravnik još onomad rekao da smo svi jedna porodica i da kao takvi treba da razmenjujemo…. Šta ono beše, a nisu bacili? Da: iskustva.

Ko je ovde u pravu?