Rasprava: Rambo protiv Terminatora

Šta rade superheroji kad se penzionišu? Znao sam jednog što je koristio uglačane sekire da seče drva za zimu, a neki drugi je napravio bašticu i u njoj zalivao kupus.

Sve su to posmatrali oni kojima je važno da se stanje entropije održi što duže, pa su došli na ideju da uspostave debatni klub u kojima će superheroji razmenjivati mišljenja, iskustva i savete.

Ko je ovde u pravu?