Rasprava: Ronaldo protiv Ronaldinja

Sport je kanalisana delatnost u kojoj se viteštvo iskazuje u nadmetanju plemenitog stremljenja ka pobedi.°

Ko je ovde u pravu?

 

________
° Pored ove istine, druga istina je da Deda Mraz postoji… I šta ono beše treće?