Vi ne lažete! Vi ne znate!

Ta legendarna izjava potiče odavde…

…a može da se primeni u mnogim, mnogim životnim situacijama.

A tek onako usput, koristim Ajgorovu naznaku i prisećam se promene u glumačkoj podeli u drugom serijalu “Nevena”. Tada je Miloš Žutić preuzeo neke uloge, uključujući i Šandora Vilovskog, doktora crne magije i hokus-pokusa, specijalistu za alternativnu konzumaciju jaja. Nyah-Nyah