Jedna na dan (3-125): 2. novembar 2013.

Fotka za poređenje: drugi način izvedbe.

Na jučerašnjoj fotki, naglasio sam da je suština fotke bila u lovu na “boju vazduha” (osim gomile žica koje predstavljaju temu za “urbanu” fotografiju, mada reč “urbano” u mojoj varoši, ne bez razloga, ima ukus posprdnog). Sledeća fotka je napravljena možda samo jedan minut posle one, ali na drugi način, sa namerom očuvanja dominantne pastelno-narandžaste boje u pozadini u koju je nebo brzo skliznulo, jer zlatni sat na početku novembra traje možda desetak minuta, ne duže. Ispade ovako:

Jedna na dan (3-125), 2. novembar 2013: Narandžasto

(pogledaj veću fotografiju)

Elem, ova fotka je dobijena tehnikom HDR, omrznutom od strane raznih čistunaca, prihvaćenom od nas koji smo otkrili celishodne načine upotrebe. A celishodno na ovom mestu je prevazilaženje distorzije boja u slučaju prejakog svetla. Upravo to se desilo na prethodnoj fotki: ukupna boja jeste bila tačna, ali merenje svetla cele scene beše učinilo svoje i odvuklo kontrast ka magličastom. Hteo sam da održim narandžastu boju neba, ali ovog puta sa kontrastom koji je primeren tom dobu dana. HDR sa umerenim preklapanjem je najefikasniji način da se to uradi. Pomak svetla na drugoj i trećoj fotografiji (koje je ovog puta mereno na nebu, dalje od Sunca) beše samo za jednu blendu – više od toga bi izazvalo distorzije na mestima jakog kontrasta (oko žica).

– * –

I to bi bilo to, do daljeg. Za mene upravo počinje novi dan mrmota. Sad opet sledi pauza u objavljivanju od barem nedelju dana. Pokušaću da fotografišem svakog dana, pa ću te rezultate obraditi kad budem stigao i objaviću ih kao pakete od po sedam fotki.