Naučno-nepopularna literatura: Gola istina o Dragoljubu Mihailoviću

Svojevremeno sam, za potrebe analize izvanrednog slučaja Nikole Tesle, pisao o nauci i naučnom metodu. Tada je priča došla do trenutka kada se nova naučna ideja obrazlaže naučnoj zajednici.
Sledeći, i nimalo naivan, element razvoja nauke jeste popularizacija ideje prihvaćene od strane naučnika, jer upravo je to način kroz koji nauka prodire u društvo. Popularizacija nauke, spomenuću to istine radi, jeste u određenoj meri motivisana potrebom za finansiranjem – opšte oduševljenje pomračenjem Sunca sigurno povećava šansu da koji dinar dopre do opservatorije. No, postoji i šira slika. Povećanje znanja svakog pojedinca, od navijača do akademika, o pojavama koje nas okružuju, nebitno iz koje naučne oblasti, oslobađa pojedinca i omogućava više slobode pri odlučivanju. Kako znanje pojedinca raste, tako moć usmeravačkih elemenata društva (mediji, religije, političari, interesne grupe –NVO, Zabranjeni ili SANU) opada. Na žalost, važi i obrnuto: što je pojedinac veća neznalica, lakše ga je obrlatiti, obraćanje njegovim emocijama daje dramatično više efekta.

Popularni prikaz evolucije svemira

Samo jedan ples

Hey handsome, have you got the time?
I’ve been watching you since the moment you arrived
A white suit from London and shoes from Paris
Don’t you wanna spend about an hour with me?
Ovi stihovi su san svakog muškarca, ne fantaziraju samo žene. Smile with tongue out A znam barem nekolicinu koji bi na ovakvo dobacivanje potpuno odlepili. I grozničavo krenuli u akciju. Ili privid akcije, pametne žene vešto sve izaranžiraju. 🙂

Žene, batalite naslove Kako osvojiti i zadržati muškarca na sto načina, Muškarac za početnice i slične, zapamtite samo prvi stih ove pesme i smognite snage da ga izgovorite… na bilo kom jeziku. Pa kud pukne, da pukne. Winking smile

Volvo špaga

Ajde-de: znamo da ta četvorica – Žan, Klod, Van i Dam – umeju da naprave špagu, te da su tako stekli prolaz za štancovanje četr filma godišnje. Ali trebalo bi računati da nije svaka špaga ista. Ova nije ista ni sa jednom koju je ŽKvD napravio u karijeri.… Nastavite sa čitanjem >>