Šes’ metara somota

Godinama je važilo pravilo da se između svaka dva pojedinca na planeti može uspostaviti veza preko svega pet posrednika. Facebook sada tvrdi da je skratio tu putanju.

Mali korak do Đastina, još manji za čovečanstvoZačetak ove teorije leži u obraćanju povodom prijema Nobelove nagrade za fiziku 1909. godine, koje je održao Guilermo Marconi. Otac radija je tom prilikom objasnio da se, shodno udaljenosti i zakrivljenosti Zemlje, komunikacija između bilo koja dva čoveka na svetu može uspostaviti pomoću samo šest “skokova” između radio predajnika. To je verovatno inspirisalo madjarskog pisca po imenu Frigyes Karinthy da 1929. godine u svojoj kratkoj priči Lanci (Láncszemek), načne koncept “šest stepeni razdvajanja“. Razni matematički radovi tokom pedesetih su se bavili ovom fenomenom, ali samo u teoretskom smislu. Trebalo je sačekati da se jedan profesor socijalne filozofije, Stanley Milgram, konkretno pozabavi time. Kao deo svoje disertacije šezdesetih na Harvardu, Milgram je sproveo eksperiment “malog sveta“.

Eksperiment se sastojao u prebrojavanju koraka u uspostavljanju komununikacije između slučajno izabranih pojedinaca. Kao polazna tačka izabrani su pojedinci u Omahi i Vičiti, a kao odredišna oni iz Bostona, a kao opravdanje je navedeno da su pomenute lokacije društveno i geografski vema udaljene. “Zamorčićima” na polaznoj tački poslati su paketi, koji su se sastojali od opisa projekta, zadatka i prazne tabele. Zamoljeni su da proslede paket dalje do osobe koju lično poznaju, a za koju misle da verovatno zna osobu na odredištu ili možda poznaje nekog ko bi mogao da bude u kontaktu s njom. Ako ovaj to i učini (što često i nije bio slučaj: u jednom talasu ispitivanja čak 232 od 296 pisama nije stiglo do odredišta), pre toga je stavljao svoje ime na tabelu i slao dopisnicu Milgramovom timu s informacijom da je paket prosleđen jedan korak dalje. Taj proces se ponavljao u svakom koraku dok paket ne bi stigao do osobe na odredištu koja bi, na kraju, prosledila tabelu sa spiskom na Harvard.

Milgram je prebrojavao imena s tabela kako bi saznao kroz koliko koraka je osoba A uspela da dođe do osobe B. U nekim slučajevima, paket je stizao do odredišta u samo dva koraka, u drugim za devet do deset, ali je prosek na kraju iznosio nešto više od pet i po, što se slučajno poklopilo s brojkom do koje je Marconi došao pola veka ranije.

– * –

Ko stvoreni jedno za drugo...I onda je došao Facebook sa najnovijom studijom da se ta brojka današnjih dana smanjila na četiri stepena razdvajanja. OK, ima logike, Internet je napravio čudo što se komunikacije tiče. Fakat je da i mnogo više putujemo nego ranije, tako da češće dolazimo u kontakt s ljudima iz drugih sredina nego što je to bio slučaj pre samo tuce godina. No, da li stvarno kontaktiramo s toliko više individua da se stepen razdvajanja smanjio za čitavih 33%? Da li možemo računati da Sammie Jo iz Virdžinije stvarno poznaje Tanvira iz Bangladeša ako ga je dodala  međ’ prijatelje samo zato što se tako lepo smeška ispod svoje taqiyah?

I ja sam samo jedan korak od Obame na LinkedIn-u, pa ne verujem da bi me pozvao na molitveni doručak ako ga priupitam preko onog jedinog stepena razdvajanja tamo. Stoga da – dobili smo na kvantetu komunikacije, ali to nije ništa pripomoglo kvalitetu iste.