Rubik’s Tangle

Možda nekom zatreba…

Rubikova petlja – Rubik's Tangle

Na primer, meni. Smeško namiguje
Nisam mog’o da ostavim na stolu da stoji zauvek, a glupo mi bilo da lepim. Pa, eto, kad me ponovo u’vati… Smeško se ruga

A sad idem da radim nešto korisno. Smeško nema pojma